NARAVOSLOVNI DAN GOZD

V sredo, 27. 9. 2023 smo se učenci 3. razredov z avtobusom odpeljali v gozd Panovec. Naš učni sprehod smo začeli ob ustanovi Zavoda za gozdove v Rožni Dolini, kjer nas je pričakal gozdar g. Bojan Zadravec.

Pred vstopom v gozd smo si ogledali načrt poti, piktograme o vedenju v gozdu ter markacijo za učno pot.

Nato smo se sprehodili po gozdni učni poti ter pod strokovnim vodstvom gozdarja izvedeli, katere vrste gozdov poznamo, katere so koristi gozda in kako za gozdove skrbimo. Natančno smo opazovali in primerjali drevesa in njihove plodove ter vzorce le-teh tudi nabrali. Spoznali smo podrast v iglastem in listnatem gozdu in primerjali življenjske razmere v njiju. Našteli smo živali, katerim je gozd življenjski prostor. Nazadnje smo tudi izmerili najdebelejše drevo v gozdu, hrast dob.

Gozd smo doživeli z vsemi čuti. Prisluhnili smo naravnim glasovom in se navajali na kulturno obnašanje v gozdu. Nenazadnje pa smo skupaj preživeli dragocen čas in stkali nove niti prijateljstva.

Gozdarju, g. Bojanu Zadravcu se iskreno zahvaljujemo za čas in vse znanje, katero je bil pripravljen deliti z nami.

Zapisala: Tjaša Močnik

Dostopnost