Devetošolci spoznavali Novo Gorico preko idej in del arhitekta Edvarda Ravnikarja

Leto 2023 je Ministerstvo za kulturo razglasilo za leto posvečeno arhitektu Edvardu Ravnikarju. Širša javnost omenjenega arhitekta pozna po prvi zasnovi Nove Gorice, ki pa se od podobe današnjega mesta močno razlikuje.

Z učenci 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje 3, smo se v petek, 6. 10. odpravili v Novo Gorico spoznavat naloge arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov, ter se pobliže spoznat z deli arhitekta Edvarda Ravnikarja.

Naša delavnica je potekala pod vodstvom arhitektke Barbare Viki Šubic iz Centra arhitekture Slovenije.

Naša izhodiščna točka je bila spomenik Edvardu Ravnikarju. Del spomenika je maketa, ki upodablja Ravnikarjevo idejno zasnove Nove Gorice. Primerjali smo obstoječe stanje in arhitektovo idejo ter poskušali razumeti kako je arhitekt razmišljal. Delavnico smo nadaljevali v Xcentru, kjer smo spoznavali značilnosti Ravnikarjeve arhitekture in njegova dela v širšem slovenskem prostoru.

Naš obisk se je zaključil na mestnih ulicah, ker smo si ogledali Ravnikarjeve bloke. Občudovali smo skrbno zasnovo fasade, detajlov in posebnosti arhitektovega ustvarjanja in dojemanja prostora.

Zapis in fotografije: Urška Harej Čoha, učiteljica likovne umetnosti

Dostopnost