VERŽEJ

TOREK 24.10.2023

Odpravili smo se ob 7. uri zjutraj iz Mirna in smo po treh urah vožnje prispeli do Celjskega gradu.

Grad je bil zgrajen v 12. stoletju in nato do 16. stoletja dograjen s Friderikovim stolpom in drugimi  gospodarskimi poslopji. Sprva je bil grad utrdba, kasneje pa so tam občasno tudi živeli. Z razgledne ploščadi smo občudovali tok reke Savinje, stari in novi del Celja. V gradu smo si ogledali viteško opremo, kamnite topovske krogle in replike mučilnih naprav.

Pot nas je dalje vodila v Vitanje, kjer se nahaja Nordung astronomski center. Center je zgrajen iz armiranega betona in ima obliko vesoljske postaje, ki je nagnjena za 23,5 stopinje, kot je nagnjena os Zemlje. Naprej so nam prikazali filmček o izsekih iz knjige Hermana Potočnika Nordunga, ki je izšla leta 1929. Nato so prikazali izstrelitev rakete. Astronavtka, ki je bivala na vesoljski postaji, nam je predstavila, kako se spi v breztežnostnem prostoru. Nato smo iz plute, folije in vrvice naredili padalo, s katerim smo tekmovali, katero padalo najdlje leti v zraku. Drugi vodič nas je peljal na ogled razstave o astronomiji  od starega Egipta do danes. Čudilo nas je, ko smo izvedeli, da se vesolje nenehno širi. Izvedeli smo, da je v vesolju še dvesto milijard galaksij.

Malo je začelo rositi, ko smo prispeli v Maribor. Podali smo se na ogled mestnega jedra. Komaj smo čakali, da pridemo v Veržej na večerjo, ki je bila okusna in si si lahko naložil na krožnik, kolikor si želel. 

Thursday, 24.10.2023

We started at 7am from Miren and after 3 hour we arrived to Celjski castle.

The castle was built in 12. century and then was rebuild in 16. century. They built Frederik`s tower and other things. First it was built as a structure, but later they got used to live in it. From the view point, we were looking at the beautiful river Savinja and the old and new parts of city Celje. In the castle we saw knights armours, stone cannon balls and replicas of torture tools and machines.

The road lead us to Vitanje, where the Nordingov astronomy centre is located. The centre was built from concrete and has a shape of a spaceship, which is tilted at 23,5 degrees, just like Earth.

First they showed us a film about Herman Potočnik Nordung`s book, which came out in 1929. Then they showed us a video of rocket launch. An astronaut that was living on a spaceship showed us, how to sleep in a weightless space. Then we made a parachute out of a bottle cap and foil and we competed, whose parachute lasted longer in the air. The second guide took us on a tour of exhibition of astronomy from the old Egypt till now. It fascinated us when they told us the fact that the space is always getting bigger. They told us that there are 200 billion galaxies in space and more.

Then it started raining lightly when we arrived in Maribor. We started our way to city centre. We couldn`t wait for our dinner in Veržej, which was good and you could eat as much as you wanted.

SREDA 25.10.2023

Po zajtrku  smo se odpravili v Bogojno, kjer se nahaja katoliško cerkev, ki je jo je oblikoval znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik. Zgradbo cerkve nam je predstavil tamkajšnji duhovnik. Čudilo nas je, da so kmetje izdelali in žgali opeko za gradnjo cerkve. To delo so opravljali, od leta 1924 do 1927. Plečnik je črni marmor pripeljal iz Podpeči pri Ljubljani. Strop cerkve je okrasil s keramičnimi krožniki, ki so jo izdelali prav v tem kraju.

Nato smo se odpeljali v Mursko Soboto, kjer smo si v muzeju ogledali, kako so ljudje živeli skozi čas v panonski nižini. Zanimiv je bil ogled notranjosti kmečke hiše, posebnost pa je bila zemljanka.

Ta dan smo obiskali še dva cerkvena prostora. Nam povsem nova je bila evangeličanske cerkev. Ta je skromno okrašena, saj je poudarek na petju cerkvenih besedil. Gospod David nam je razložil, kako je protestantska cerkev delovala skozi čas.

Nazadnje smo odšli v nekdanjo judovsko cerkev, sinagogo – kjer nam je učitelj Primož razlagal o Judih v Prekmurju in njihov žalostnem koncu.

Pozno popoldne smo se sproščali v bazenih v Banovcih, to je bil najboljši del dneva.

WEDNESDAY 25. 10. 2023

After breakfast we went to Bogojna, where stands a catholic church, which was designed by a famous Slovenian architect Jože Plečnik. The structure of the church a pastor who was there. The farmers of the village made and baked breaks to build the church. They did this from 1924 to 1927. Plečnik brang black marble from Podpeči near Ljubljana. Sealing of the church is decorated with some plates from this village.

Than we drove to Murska Sobota, where we saw a museum which teaches us about live of peoples who had lived in Pannonian plain. Interesting was the intern of a farmer’s house. Special was a house built in the dirt.

This day we visited another two churches. To us was new a protestant’s church. It was less decorated than one before. The songs there are very important. Mr. David told us how this church worked in the times.

The last church we visited was a Jude’s synagogue. There teacher Primož told us about Judas.

That day afternoon we spent time in pools in Banovec, this was the best part of the day.

Zapisali: devetošolci

Dostopnost