Pokloni zvezek

Spoštovani starši in učenci!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Cilj je zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel.

Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do petka, 7. junija 2024.

Otroci naj zvezke dostavijo v zbornico razredne stopnje

Hvala za vašo solidarnost!

Osnovna šola Miren in Slovenska karitas

Dostopnost