Bralna značka

Bralna značka

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že več kot petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralna značka se dogaja na 99 % osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje kar 55 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. V zadnjih petnajstih letih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. Ponovno se poraja Bralna značka v srednjih šolah – v obliki bralnih klubov. 17. septembra Bralna značka vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta, vsakič nekoliko drugače. Vse bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta poimenujemo Bralni maraton. Bralno leto se zaključuje konec šolskega leta.

Bralna značka pripravlja tudi projekt Zlata bralka, Zlati bralec.

V okviru tega projekta dobijo knjižna darila vsi slovenski „zlati bralci”. To so mladi, ki so ves čas osnovne šole sodelovali pri Bralni znački.

Častni pokrovitelj Bralne značke je predsednik Republike Slovenije.

(povzeto po info@bralnaznacka.si)

Zanimanje za Bralno značko je na naši šoli kar veliko. V okviru BZ načrtujemo tudi obiske literarnih ustvarjalcev. Priporočilne sezname BZ učenci dobijo v šolski knjižnici in na naši spletni strani. Seznami so samo priporočilni, kar pomeni, da učenec za BZ lahko pripoveduje tudi druge, za njegovo starostno stopnjo, primerne knjige. Pravi nasvet za »pravo« knjigo pa vedno lahko dobijo v šolski knjižnici.

Na šoli poteka tudi branje za EKO BRALNO ZNAČKO. Podrobnejša navodila predstavijo učencem učitelji pri pouku (geografija) ali razrednih urah, sezname in gradiva pa v šolski knjižnici.

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

Dostopnost