Člani sveta staršev

OSNOVNA ŠOLA MIREN

2022/23

razredpredstavnik
1.Maja Kodela
2. Lara Gregorčič
3.Tadej Nemec
4.Helena Pikula
5.Tea Tribušon
6.aAndrejka Mozetič
6.b Ivan Lavrenčič
7.aTea Milanič
7.bAnja Pagon
8.aŠalini Mozetič Goljevšček
8.bAndreja Brecelj Silič
9.a Patricija Špacapan
9.bMirjana Tribušon

PODRUŽNIČNA OŠ BILJE

razredpredstavnik
1.Brigita Tribušon
2.Veronika Stopar
3.Svetlana Rakita
4. in 5.Martin Vončina

PODRUŽNIČNA OŠ KOSTANJEVICA NA KRASU

razredpredstavnik
1.Jana Sušanj
2. Urban Novak
3.Mateja Beltram
4. Janja Buda
5.Mojca Gorup

Predsednik sveta staršev: Ivan Lavrenčič

Namestnik predsednika sveta staršev: Andreja Brecelj Silič

Zapisničarka: Andrejka Mozetič

KONTAKT

OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140, 5291 Miren

Dostopnost