Člani sveta zavoda

Svet zavoda sestavlja 5 predstavnikov šole, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja.

Svet zavoda opravlja naloge skladno z zakonom ZOFVI in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Miren ter Pravili zavoda.

ČLANI SVETA ZAVODA

Predstavniki delavcev:

 1. Adrijana Kodre
 2. Blaž Uršič
 3. Anamarija Velušček Zorzut
 4. Nives Zelenjak
 5. Snježana Zupan

Predstavniki staršev:

 1. Ivan Lavrenčič
 2. Urban Novak
 3. Martin Vončina

Predstavniki ustanovitelja Občine Miren-Kostanjevica

 1. Jasmina Mihelj Marušič
 2. Matjaž Mozetič
 3. Mariza Skvarč

Predsednik sveta zavoda: 

Ivan Lavrenčič

Namestnik predsednika sveta zavoda:

Blaž Uršič

Dostopnost