Eko šola

Skrb za čisto okolje in zdrav način življenja je dandanes vse pomembnejša vrednota, zato na vseh treh enotah že tradicionalno vključujemo ekološke vsebine v pouk in dneve dejavnosti, ki potekajo ob pouku. V mednarodni projekt Ekošola kot način življenja smo vključeni že od leta . Vsako šolsko leto poglabljamo in dopolnjujemo različne projekte, zbiralne akcije in dodatne izbirne aktivnosti ter pridobimo zeleno zastavo, na katero smo zelo ponosni.

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojno-izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovorne odnos do okolja, narave in bivanja na sploh.

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga za reševanje vsakdanjega življenja osvojili pri pouku.

Dejavnosti Ekošole, ki jih vsako leto ponovno izbiramo, temeljijo na metodologiji 7 korakov.

Več o programu Ekošola na https://ekosola.si/

Dostopnost