Erazmus

PROJEKT ERAZMUS +

Osnovna šola Miren sodeluje v treh različnih Erazmus + projektih:

  • Let’s teach outside
  • “…and Action!”.
  • Food in schools and climate change – what is the conection? I take action

V projektu Let’s teach outside je Osnovna šola Miren konzorcijski partner krovnega organizatorja CŠOD. Trajanje projekta je predvideno do leta 2027.

Cilj projekta je opolnomočiti učitelje za poučevanje na prostem. Učitelji se v okviru mobilnosti udeležijo seminarjev oziroma sledenj na delovnem mestu, ki so kakorkoli povezani s poučevanjem na prostem.

V projekt »…and Action« se je Osnovna šola Miren vključila v maju 2023. Projekt je zasnovan tako, da vključuje partnerje iz petih različnih držav: Severne Makedonije (Cinematic of North Macedonia – krovna organizacija), Srbije, Španije, Bolgarije in Slovenije.

Namen projekta je učenje snemanja izobraževalnih filmov in uporaba digitalne tehnologije pri pouku.

Projekt Food in schools and climate change – what is the conection? I take action se izvaja pod okriljem Eko šole. Osnovna šola Miren se  je projektu priključila januarja, 2024. V projektu sodelujeta dve državi: Grčija in Slovenija. Tako na slovenski kot na grški strani sodeluje deset šol, skupno torej dvajset šol. V vsaki šoli v projektu sodelujeta dva učitelja.

Cilj projekta je ozavestiti posameznike o odgovornem ravnanju s hrano ter zmanjšati količino zavržene hrane.

Projekt bo trajal do 30. 6. 2025. V tem obdobju je predvidenih več strokovnih srečanj udeležencev v projektu ter dve mobilnosti v Grčiji (oktober 2024 in maj 2025) ter dve mobilnosti v Sloveniji (marec 2024 in marec 2025).

Dostopnost