Kako do pomoči / Prostovoljni prispevki

KAKO DO FINANČNE POMOČI IZ ŠOLSKEGA SKLADA?

Starši, ki ste se znašli v finančni stiski, imate možnost zaprositi za denarno pomoč za plačilo različnih obveznih dejavnosti vašega otroka (obrazec dobite na spletni strani šole pod zavihkom SKLAD). Vlogo osebno oddate svetovalni službi v vrtcu ali šoli oziroma jo pisno naslovite na Osnovno šolo Miren s pripisom »za šolsko svetovalno službo«. Svetovalna služba bo podala mnenje o upravičenosti vlagatelja do denarnih sredstev Upravnemu odboru Šolskega sklada Osnovne šole Miren, ki lahko odobri vlogo glede na razpoložljiva sredstva šolskega sklada in v skladu s Pravilnikom o dodelitvi sredstev iz šolskega sklada Osnovne šole Miren. Člani Upravnega odbora nimajo vpogleda v osebne podatke vlagatelja. Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Miren bo prejete vloge obravnaval sproti.


Vse informacije javnega značaja bodo objavljene na spletni strani šole pod zavihkom SKLAD.

Starši, tudi vas vabimo k vplačilu prostovoljnega prispevka v šolski sklad. Zbiranje prispevkov bomo vključili tudi v različne šolske prireditve, nastope, koncerte, dneve odprtih vrat ipd.

ŠTEVILKA RAČUNA SKLADA: 01275-6030670123

ŠTEVILKA SKLICA ZA POSAMEZNE ENOTE:

  • OŠ MIREN – 299310
  • POŠ BILJE – 2993101
  • POŠ KOSTANJEVICA –  2993103
  • VRTEC MIREN – 299311
  • VRTEC BILJE – 2993111
  • VRTEC OPATJE SELO – 2993112
  • VRTEC KOSTANJEVICA – 2993113
Dostopnost