Neobvezni izbirni predmeti

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet. Učna skupina v 1. razredu se oblikuje za najmanj 8 učencev.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda bo ponudila pouk drugega tujega jezika (italijanščina), umetnosti, tehnike in športa. Za učence 7., 8. in 9. razreda pa šola ponudi pouk drugega tujega jezika (italijanščina) kot neobvezni izbirni predmet. Učna skupina za izvajanje posameznega izbirnega predmeta od 4. do 9. razreda se oblikuje za najmanj 12 učencev.

Učenec se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključi prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti osnovne šole, torej se znanje učencev ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 1., 4.–6. razred v šolskem letu 2022/2023

Na osnovi zbranih prijav bomo v tekočem šolskem letu izvajali naslednje predmete:

PredmetRazredŠt. urŠt. ur na teden skupaj
Angleščina, OŠ Miren1.702
Angleščina, POŠ Bilje1.702
Angleščina, POŠ Kostanjevica1.702
Italijanščina I OŠ Miren4., 5., 6.702
Italijanščina I POŠ Kostanjevica4., 5., 6.702
Šport Miren4., 5., 6.702
Dostopnost