O knjižnici

Spremni dopis

Šolska knjižnica Osnovne šole Miren podpira in dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces. Namenjena je potrebam učencev in delavcem šole. Predstavlja pa informacijsko središče, ki je namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi in kot tako omogoča medpredmetno strokovno povezavo med šolskimi vzgojno-izobraževalnimi cilji.

Z enotno strokovno obdelavo gradiva se vključuje v knjižnični informacijski sistem, omogoča pretok informacij ter vzgaja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice.

Knjižničarka v sodelovanju z učitelji izvaja pedagoške ure Knjižnično informacijskih znanj, ki zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij ter spodbujajo motivacijo učencev za branje in učenje.

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter uporabniku pri izbiri gradiva svetujemo z referenčnim pogovorom.

Gradivo v knjižnici je prosto dostopno in je postavljeno po UDK sistemu. Knjižnica je polnopravna članica v sistemu COBISS. Spletni katalog je dostopen na na naslednji povezavi: Cobiss+

Številčna oznaka – SIGLA: 55399
Akronim v COBISS.SI: OSAGP


Knjižničarka: Anamarija Velušček Zorzut

Telefon:  05 77 72 478
e- naslov: anamarija.veluscek-zorzut@os-miren.si

Obvestila

Trenutno ni obvestil

Knjižnični red

Član šolske knjižnice je vsak učenec naše šole in otrok iz vseh oddelkov vrtca, ki sodijo k naši šoli.
Člani šolske knjižnice so tudi vsi delavci naše šole. Na otrokovo ime si lahko izposojajo knjige starši naših učencev. Knjižnica je za starše odprta med popoldanskimi pogovornimi urami.
Učenec ima knjigo izposojeno tri tedne. V dogovoru s knjižničarko lahko tudi več. Knjigo v knjižnico vrnemo nepoškodovano. Izgubljeno knjigo nadomestimo z novo.
Knjige gledamo za mizo in ne med policami.
Enciklopedije, slovarje, kasete, zgoščenke, časnike, revije… praviloma ne izposojam.
V dogovoru z učitelji lahko določeno gradivo tudi fotokopiram.
Za iskanje gradiva za domače naloge, referate, ekskurzije …. glavni odmor ni primeren.
Domačo nalogo pišemo doma ali pa v knjižnici po pouku. Knjižnica ni namenjena prepisovanju domačih nalog.
Časniki, na katere smo naročeni v šolski knjižnici, so namenjeni vsem učencem naše šole, vključno s postri v Pilu.
Igračke si lahko izposodijo le učenci nižjih razredov.
Reklamno gradivo, ki ga lahko vzame vsak obiskovalec knjižnice, je v zabojčku na mizi.
Če skrivate knjige in jih mečete za police, škodite najbolj sebi in svojim sošolcem, saj ne dobite potrebnih informacij.
Strokovna knjižnica je namenjena učiteljem. V dogovoru s knjižničarko se v strokovni knjižnici lahko zadržujejo tudi učenci.
Šolske torbe pustimo na hodniku pred knjižnico.
Storitve šolske knjižnice so enakovredno zagotovljene vsem članom.
Knjižničarka si ne more zapomniti vseh priimkov, imen in evidenčnih številk obiskovalcev.
Knjiga je najbolj zanimiva takrat, ko si zanjo primerno zrel.

Če karkoli potrebuješ – vprašaj!

S kulturnim in strpnim vedenjem bomo dokazali, da smo zreli obiskovalci knjižnice.

Urnik knjižnice

URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE – MIREN

Knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju od 

          7.30 – 15.30,

         razen malice od

          11.30 – 12.00.

  Zaradi organiziranih obiskov skupin je možen 30 min zamik malice.

Dostopnost