Podaljšano bivanje

NA MATIČNI OSNOVNI ŠOLI

Podaljšano bivanje poteka vsak dan od 11.30 do 16.00

ČasDejavnost
11.30–12.20kosilo in sprostitvene dejavnosti
12.20–13.10kosilo in sprostitvene dejavnosti
13.10–14.00samostojno učenje
14.00–14.50samostojno učenje in popoldanska malica
14.50–15.40 ustvarjalno preživljanje prostega časa
15.40–16.00varstvo

Opombe: dejavnosti so fleksibilne.

Dostopnost