Podatki o ustanovitelju

Ustanovitelj šole je Občina Miren – Kostanjevica. Odlok o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miren je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008; šola je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko številka 065/10007600.

Dostopnost