Podružnična osnovna šola Bilje – članica Unesco ASP mreže šol

PODRUŽNIČNA ŠOLA BILJE – UNESCO ŠOLA

Naša šola je članica mreže UNESCO pridruženih šol (angl. UNESCO Associated Schools Network, krajše ASPnet), ki deluje pod okriljem Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo.

ASPnet, ustanovljen leta 1953, povezuje izobraževalne ustanove po vsem svetu. Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz vojskujoče se Jugoslavije, kot prva slovenska šola v mrežo sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana. Danes globalna mreža z več kot 11.000 pridruženimi šolami v več kot 180 državah podpira:

  • pripadnost globalni skupnosti in kulturi miru ter nenasilja,
  • trajnostni razvoj in trajnostni življenski slog,
  • medkulturno učenje in spoštovanje kulturne raznolikosti in dediščine.

ASPnet – gonilo inovacij in kakovostnega izobraževanja – je priznan kot učinkovito orodje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (angl. Sustainable development goals, krajše SDG), še posebej točke 4.7 četrtega cilja trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030.

Delo šol, ki smo članice ASPnet, temelji na štirih stebrih učenja, ki so:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Učiti se bivati!
  • Učiti se živeti skupaj!

ASPnet uporablja tri komplementarne pristope:

  1. Ustvarjanje: ASPnet kot laboratorij idej razvija, preizkuša in širi inovativne izobraževalne materiale ter spodbuja nove pristope poučevanja in učenja, ki temeljijo na temeljnih vrednotah in prednostnih UNESCO nalogah.
  2. Poučevanje in učenje: krepitev zmogljivosti, inovativno poučevanje in participativno učenje na specifičnih tematskih področjih ASPnet omogočajo ravnateljem šol, učiteljem, učencem in širši šolski skupnosti, da vključijo UNESCO vrednote in postanejo vzorniki v svoji skupnosti in zunaj nje.
  3. Vzajemno delovanje: ASPnet svojim udeležencem nudi priložnosti za povezovanje in izmenjavo izkušenj, znanja in dobrih praks s šolami, posamezniki, skupnostmi, oblikovalci politik in družbo kot celoto.

Podružnična osnovna šola Bilje je že od šolskega leta 2005/06 vključena v Unesco središče Nova Gorica. Vanj so vključene tudi OŠ Simona Gregorčiča iz Kobarida, OŠ Šempas, OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice ter Gimnazija Nova Gorica. V šolskem letu 2019/2020 se je v središče vključila nova članica – Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo iz Goriških Brd. V letošnjem šolskem letu pa se je pridružila še OŠ Franceta Bevka iz Tolmina. Skupaj izvajamo projekte v okviru programa Unesco šol.

V projektu sodelujejo vsi učenci šole od 1. do 5. razreda in njihove razredničarke pod mentorstvom šolske koordinatorice Unesca Matejke Bavčar.

Naša šola sledi smernicam ASPnet z izvedbo lastnih projektov, z obeleževanjem različnih mednarodnih dni in let ter z vključevanjem in sodelovanjem na projektih drugih slovenskih in tujih šol.

Vključujemo se tudi v solidarnostne in prostovoljne aktivnosti zunaj in znotraj lokalnega okolja.

Tudi v prihodnje nameravamo nadaljevati z začetim delom in tako biti dobra sprememba, ki si jo vsi želimo.

Zapisala: Matejka Bavčar, koordinatorica Unesca na Podružnični OŠ Bilje

Dostopnost