Projekt Objem

Kratek opis projekta

Cilji projekta je vzpostaviti oz. nadgraditi ustvarjalno in inovativno učno okolje za dvig splošnih kompetenc, vzpostaviti oz. nadgraditi celovito in učinkovito podporno okolje za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih  zavodov in spremljati dejavnosti projekta ter evalvirati dosežke, kot:

  1. bralna pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
  2. slovenščina kot drugi jezik (za priseljence, begunce),
  3. diagnostični pripomočki (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju,
  4. posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj BP).

Trajanje operacije: 4. 11. 2016 do 30. 6. 2022 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Ksenija Korče

Dostopnost