Projekt Šolska shema

Koordinator projekta/nosilec: Marija Božič

Učitelji / koordinatorjiPodružnica
Klarisa TerčonPOŠ Kostanjevica
Andrej VidmarPOŠ Bilje

Vodja kuhinje: Herta Brisko

ŠOLSKA SHEMA je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.

Šolska shema je eden od ukrepov za izboljšanje prehranskih navad otrok.

EU državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem.

Namen ukrepa je pomoč pri zagotavljanju uravnotežene prehrane otrok in mladostnikov, spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, možnost delitve vsem učencem, tudi socialno šibkejšim, podpora lokalni nabavi, promocija lokalnih pridelkov in izdelkov.

Med ukrepe spada tudi izvajanje izobraževalnih in promocijskih aktivnosti na temo sadja in zelenjave, kot so:

  • ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in zelenjave pri rednem pouku, na razrednih

urah, v podaljšanem bivanju,

  • vključevanje vsebin sadja in zelenjave v medpredmetno povezovanje ( npr. biologija, gospodinjstvo, likovna umetnost …)
  • vključevanje tem o pridelovanju in predelovanju hrane v dneve dejavnosti,
  • povezovanje s pridelovalci sadja in zelenjave;
  • ogled kmetije in sadnih nasadov,
  • degustacija sadja in zelenjave,
  • predstavitev šolske sheme staršem na roditeljskem sestanku,
  • informacije o šolski shemi na spletni strani šole;
  • tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane

Način razdeljevanja: 1x tedensko ob šolski malici kot dodatno sadje oz. zelenjava

V projekt so vključeni vsi učenci OŠ Miren skupaj s podružnicama.

Šola bo v okviru svojih možnosti in možnosti trga iskala dobavitelje, ki ponujajo sezonsko pridelano sadje in zelenjavo slovenskih pridelovalcev.

Glavni cilj vseh dejavnosti na šoli je poudariti pomen vsakodnevnega uživanja sadja in zelenjave za naše zdravje.

Zapisala: učiteljica Manica Božič

Dostopnost