Simbioza

OŠ Miren, Podružnica Bilje  od  leta 2019 aktivno sodeluje pri izvedbi projekta Simbioza. Gre za vseslovenski prostovoljski projekt na področju medgeneracijskega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

Glavni namen projekta  je krepiti medgeneracijsko sodelovanje, ter se ob različnih priložnostih povezovati na športni in kulturni ravni. 

V medgeneracijske aktivnosti, ki jih lahko vključimo na ravni šole, spadajo najrazličnejše vrste aktivnosti, ki podpirajo medgeneracijsko sodelovanje na šoli in različnih ustanov ter društev iz lokalne skupnosti in regije.

V okviru projekta sodelujemo tudi pri Simbiozi Giba, ki že več let povezuje Slovenijo z gibanjem. Gre za vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja, rekreacije, športa, telesne kulture in medgeneracijskega sodelovanja.

Zapisala: Lilijana Kavčič, koordinatorica projekta Simbioza na Podružnici Bilje

Dostopnost