Šolski prostor

V območje zavoda sodi prostor, ki ga šola nadzoruje. V naš šolski okoliš so vključeni naslednji kraji:

MirenNovelo Kostanjevica na Krasu
OrehovljeVojščicaOpatje selo
Bilje Sela na KrasuLokvica
LipaLipaLipa
Temnica Hudi Log
Dostopnost