Unesco

Podružnična osnovna šola Bilje – članica Unesco ASP mreže šol

Podružnična osnovna šola Bilje je že od šolskega leta 2005/06 vključena v Unesco središče Nova Gorica.

Vanj je danes vključenih že šest osnovnih in dve srednji šoli: OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, PŠ Bilje, OŠ Šempas, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Gimnazija Nova Gorica in Biotehniška šola Šempeter. Krajše obdobje je v središču sodelovala tudi Gimnazija Tolmin. 

Skupaj izvajamo projekte v okviru programa Unesco šol.

V projektu sodelujejo vsi učenci šole od 1. do 5. razreda in njihove razredničarke pod mentorstvom ASP koordinatorice Matejke Bavčar. 

Člani Unesco ASP mreže delujemo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj:

  • Učiti se, da bi vedeli.
  • Učiti se delati.
  • Naučiti se živeti skupaj.
  • Učiti se biti.

Temeljni cilji, ki jih bomo v tem šolskem letu uresničevali, so:

  • uveljavljati kulturo miru in nenasilja, 
  • naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje,
  • razvijati temeljne in obče veljavne vrednote,
  • sodelovati v nacionalnih in mednarodnih projektih Unesco mreže,
  • obeleževati mednarodne dneve z razstavami, s plakati, z urejenimi oglasnimi deskami, z različnimi dejavnosti …

Vključevali se bomo tudi v solidarnostne in prostovoljne aktivnosti zunaj in znotraj lokalnega okolja.

Tudi v prihodnje nameravamo nadaljevati z začetim delom in tako biti dobra sprememba, ki si jo vsi želimo.

Zapisala: Matejka Bavčar, koordinatorica Unesca na Podružnični OŠ Bilje

Povezave

Unesco

Unesco druge šole

Dostopnost