Zapisnik sej sveta zavoda

Zapisnik 17. seje sveta zavoda

Zapisnik 13. seje sveta zavoda

Zapisnik 14. seje sveta zavoda

Zapisnik 2. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 3. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 15. seje sveta zavoda

Sklepi 16. seje sveta zavoda

Zapisnik 16. seje sveta zavoda

Zapisnik 17. seje sveta zavoda

Sklepi 17. seje sveta zavoda

Zapisnik 18. seje sveta zavoda

Zapisnik 19. seje sveta zavoda

Zapisnik 20. seje sveta zavoda

Zapisnik 21. seje sveta zavoda

Zapisnik 22. seje sveta zavoda

Zapisnik 23. seje sveta zavoda

Sklepi 24. seje sveta zavoda

Sklepi 25. seje sveta zavoda

Zapisnik 4. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 5. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 6. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 7. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 8. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 9. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 10. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 1. izredne seje sveta zavoda

Zapisnik 24. seje sveta zavoda

Zapisnik 25. seje sveta zavoda

Zapisnik 26. seje sveta zavoda

Osnutek sklepov 27. seje sveta zavoda

Zapisnik 27. seje sveta zavoda

Zapisnik 11. korespondenčne seje sveta zavoda

Zapisnik 12. korespondenčne seje

Zapisnik 3. seje sveta zavoda

Zapisnik 5. seje sveta zavoda

Dostopnost