Zdravstveno varstvo

Zdravstveno varstvo bomo organizirali v sodelovanju z Zdravstvenim domom v Mirnu in Šempetru. Šolska zdravnica je prim. Lilijana Besednjak Kocijančič, dr. med.. Na pregled v Šempeter peljejo svojega otroka starši. Datum pregleda bo sporočen med šolskim letom. Za učence je ta dan pouka prost. Za sistematske preglede zob učencev od 1. do 9. razreda in zdravljenje bo skrbela zobozdravnica dr. Tamara Sekulić.

V okviru zobne preventive bo za učence od 1. do 9. razreda organizirano mesečno želiranje zob in tekmovanje za čiste zobe.

ZANIMIVE POVEZAVE

PODANČICE – http://www.nijz.si/sl/podancice

Splošne informacije o podančici so dosegljive na naslednji povezavi.

Navodila za zdravnike so dosegljiva na naslednji povezavi.

Navodila za preprečevanje okužb s podančico so dosegljiva na naslednji povezavi.

NAGLAVNE UŠI – http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi

1. Gradiva za starše, ki imajo pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti ključno vlogo:
2. Gradiva za delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih, da bodo skupaj s starši učinkovitejši pri odpravljanju ušivosti:
3. Gradiva za strokovno javnost:
Dostopnost